Центар за истражување и примена на Универзалната енергија
Филијала на Факултетот за Човекова и Универзална
Енергија од Сент Луис, Мисури, САД
 
Partner of HUE Faculty
    Human and Universal Energy (HUE) after Mr. Luong Minh Dang Human and Universal Energy
Информации за предавањата

Тука ќе најдете информации кои се однесуваат на содржината, времетраењето и недоместокот за серијалот на предавања. Серијалите предавања не се дел од едукативната програма и се однесуваат на различи теми од историскиот развој и примената на Универзалната енергија во секојдневниот живот, фамилијата и професијата. Студентите кои имаат комплетирано барем Основно ниво може да се пријават за серијалот од предавања.  За да дознаете повеќе информации во однос на  овие предавања, како датуми и формулари за пријавување, ве молиме изберето го линкот: распоред на предавања. 

 

 

  КОРЕНИТЕ НА МАСТЕР  
Содржина:
За прв пат, синот на Мастер Данг, Лунг Мин Трунг,BSSW, MSW, дава длабок и сеопфатен приказ за животот и работата на Мастер Лунг Мин Данг, основач на методот за Човекова и Универзална енеригија. За време на семинарот, слушателите може да поставуваат прашања до говорникот. 
  Корените на Мастер I  
Времетраење: 2 дена
Цена: 300 USD (важи само за УСА)
Диплома „Корените на Мастер I"
  Корените на Мастер II  
Времетрање: 2 дена
Цена:
300 USD (важи само за САД)
Диплома: „Корените на Мастер II"

 

Подложни на промени без претходна најава.

Автентичната програма e понудена од страна на официјално признaти партнери/ инструктори од Факултетот за Човекова и Универзална енергија. Официјално признатите инструктори се обучени и лиценцирани од страна на Факултетот за Човекова и Универзална енергија или од еден од неговите легитимни партнери.  Инструкторите ја предаваат автентичната образовна програма за Човекова и Универзална Енергија како независни инструктори со личен регистрациски број.

Инструкторите се единствено одговорни за содржината која ја предаваат на семинарите.  Во листата на партнерите ќе ги најдете легитимните партнери на Факултетот за Човекова и Универзална енергија.
 
ВНИМАВАЈТЕ ЗАБУНА!
 
Факултетот за Човекова и Универзална енергија истакнува дека постојат веб страни и електронски пораки кои со нивната содржина и/или изглед може да предизвикаат конфузија во однос на нашата автентична образовна програма. Затоа истакнуваме дека во случај програмата да не ја овозможува Факултетот за Човекова и Универзална енергија или авторизираните парнери/ инструктори на овој факултет, не станува збор за автентична образовна програма. Такви веб страни или електронски пораки не потекнуваат од  Факултетот за Човекова и Универзална енергија, ниту од неговите легитимни партнери. Факултетот за Човекова и Универзална енергија по ниту еден основ не е поврзан со операторот на овие веб страни или со испраќачот на електронските пораки. Факултетот за Човекова и Универзална енергија се оградува од операторите на веб страни, кои имаат слична содржина со нашата веб страна и може да предизвикаат забуна кај читателот. Операторите на овие страни на ниту еден начин не се поврзани или авторизирани од нас.

Ве молиме следете го овој линк за подетални правни информации.
 
 
 

 
 
Локални новости
Нов распоред за енергетскиот трансфер во недела
 
Продолжување на неделните средби
 
УЕ Весник бр. 7, декември 2017
 
Средба со Претседателот на МЕЛ Трунг Минх Луонг
 
УЕ Весник бр. 6, Декември 2016
 
Новости од светот